Obnova Spominske hiše Otona Župančiča

Starts: Tuesday May 14, 2019 @ 8:00 PM
Finishes: Tuesday May 14, 2019 @ 9:00 PM
  last edited: Wed, 24 Apr 2019 10:54:43 +0200  
Predavanje konservatorske svetovalke Judite Podgornik Zaletelj z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
Location: Spominska hiša Otona Župančiča Vinica