cover photo

Spominska hiša Otona Župančiča Vinica

zupancicvinica@hub.kulturnik.si

 Ljudska noša, narodna noša ali folklorni kostum?

Starts: Thursday June 20, 2019 @ 5:00 PM
Finishes: Thursday June 20, 2019 @ 6:00 PM
  
Predavanje muzejske svetovalke Anite Matkovič. Dogodek poteka v sklopu festivala Jurjevanje v Beli krajini.
Vabljeni!
Location: Spominska hiša Otona Župančiča Vinica

 Opojna čaša besed - predavanje dr. Marijana Dovića

Starts: Wednesday January 23, 2019 @ 7:00 PM
Finishes: Wednesday January 23, 2019 @ 8:00 PM
  
V predavanju z naslovom Opojna čaša besed bo dr. Marijan Dović, izredni profesor na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in avtor nove postavitve viniške razstave »Župančič – mojster besede« (2015), predstavil raznovrstno umetniško delo belokranjskega in slovenskega pesniškega velikana v kontekstu slovenske »moderne«. Poseben poudarek bo na Župančičevi zgodnejši poeziji, zlasti tisti iz »dekadenčne« zbirke Čaša opojnosti, ki je bila pozneje manj cenjena od njegovih zrelih del – kot se bo izkazalo, takšna sodba ni povsem upravičena.  

Marijan Dović je višji znanstveni sodelavec in izredni profesor na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, predava pa tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Objavil je monografije Sistemske in empirične obravnave literature (2004), Slovenski pisatelj (2007), Mož z bombami (2009), Prešeren po Prešernu (2017) in National Poets, Cultural Saints: Canonization and Commemorative Cults of Writers in Europe (z J. K. Helgasonom, 2017). Uredil je vrsto domačih in mednarodnih znanstvenih publikacij (o posameznih avtorjih, literaturi in cenzuri, založništvu, zgodovini knjige, prostorskem obratu v literarnih vedah ter literaturi in glasbi). Njegove osrednje objave obravnavajo literaturo romantike, evropski kulturni nacionalizem, nacionalne pesnike in kulturne svetnike, avantgardna gibanja prve polovice 20. stoletja, literarni kanon, sistemsko teorijo in teorijo avtorstva. Je glavni urednik znanstvene revije Primerjalna književnost (2016–) in član uredniškega sveta zbirke Studia litteraria (2018–).
Location: Spominska hiša Otona Župančiča
Vinica 9
8344 Vinica