Oblikovanje in interpretacija zgodbe v turizmu

Starts: Wednesday October 09, 2019 @ 8:00 PM
Finishes: Wednesday October 09, 2019 @ 9:00 PM
  
Predavanje Tatjane Zupančič, mag. turizma.
Ustrezna interpretacija dediščine in vrednot je učinkovit komunikacijski proces, pomemben za ohranjanje dediščine.V zadnjem desetletju se pojavljajo novi inovativni pristopi trženja in interpretiranja v turizmu: interpretacija in pripovedovanje zgodb. Najboljše interpretirane zgodbe so tiste, s katerimi nas vežejo spomini in čustva.Interpretacijo z uporabo zgodb v turizmu lahko opredelimo kot predstavljanje dediščine z vključevanjem pripovedi, mitov, legend, šeg in navad določenega okolja.
Predavanje poteka v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, ki letos potekajo pod naslovom Dediščina, razvedrilo, umetnost.
Location: Spominska hiša Otona Župančiča Vinica